Organisatie van de vereniging

KV Drachten/Van der Wiel heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zes leden. Naast het bestuur functioneren 8 clusters, die elk een eigen uitvoerend takenpakket hebben.

Samenstelling van het bestuur:


 • Voorzitter
  Jon van Weperen
  T |
  E | jon.vanweperen@kvdrachten.nl

  Contactpersoon voor:
  Algemene zaken, Sponsoring, Nieuwsbrief en Public Relations (PR) & Communicatie, Stichting korfbalaccommodatie Drachten en Businessclub.


 • Penningmeester
  Jeltsje Boomsma
  T | (0512) 537244
  E | jeltsje.boomsma@kvdrachten.nl

  Contactpersoon voor:
  Ledenadministratie, Jeugdactiviteiten, Financiën en Kascommissie.

 • Bestuurslid
  Leon Leijdsman
  T | 06-54381540
  E | leon.leijdsman@kvdrachten.nl

  Contactpersoon voor:
  Technische Zaken


 • Bestuurslid
  Alinda Miedema
  T | 06-40317151
  E | alinda.miedema@kvdrachten.nl

  Contactpersoon voor:
  Ledenzaken en Groen Legioen.


 • Bestuurslid
  Niels Rietveld
  T | 06-22233031
  E | niels.rietveld@kvdrachten.nl

  Contactpersoon voor:
  Acties en Activiteiten • Bestuurslid
  Monica Scholte
  T |
  E | secretariaat@kvdrachten.nl

  Contactpersoon voor:
  Secretariaat • Bestuurslid
  NNB
  T |
  E |

  Contactpersoon voor:
  Acties en Activiteiten


Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor het maken van verenigingsbeleid, het beheren van de financiën, het voeren van de ledenadministratie, het verzorgen van voorlichting naar leden en externe betrokken/relaties, het bijeenroepen van de halfjaarlijkse ledenvergadering en het vertegenwoordigen van de vereniging.

Overzicht clusters:

Uiteraard heeft ook onze vereniging haar eigen statuten en een huishoudelijk regelement. Deze zijn hier te downloaden.

Contactadressen:

* Wedstrijdsecretariaat (vragen over wedstrijden/competitie e.d.)
Jeugdkorfbal (F t/m B teams)
Leonie Jelsma| wedstrijdzaken@kvdrachten.nl
Junioren- en seniorenteams:
Froukje Broersma | wedstrijdzaken@kvdrachten.nl
Teammanager A-selectie

Joke Koldijk | (058) 2501417 | teammanager@kvdrachten.nl


* Ledenadministratie/contributie
Antje Hoeksma | (0512) 542966 | ledenadministratie@kvdrachten.nl

* Informatie over korfballen bij KV Drachten/Van der Wiel
Monica Scholte | drachten@knkv.nl

* Sponsoring

Jaap Broersma | sponsoring@kvdrachten.nl

* Mediarelaties/Perscontacten/voorlichting
Joran Piepers is mediacontactpersoon van onze vereniging. Journalisten/fotografen kunnen voor vragen of interviewverzoeken een email sturen naar: communicatie@kvdrachten.nl

* SNIJ Noord Hal Drachten
* Fred Brandsen (verhuur en planning hal en andere ruimten) | (0512) 525381 | planning@kvdrachten.nl

* Onderhoud korfbalaccommodatie
Jan Piepers | 06-54381540 | technischbeheer@korfbalhaldrachten.nl

* Reserveringen & bestellingen kantine Us Fertier
Harmen Fonk | 06-46075122 | harmen.fonk@kvdrachten.nl

* Webmaster & Nieuwsbrief
webmaster@kvdrachten.nl & nieuwsbrief@kvdrachten.nl