Vanaf 6 november 2021 aangescherpte coronamaatregelen

Vanaf 6 november 2021 aangescherpte coronamaatregelen op onze
accommodatie

Het kabinet heeft de afgelopen week nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen. Binnen de maatschappij is er verdeeldheid over nut en noodzaak van deze maatregelen en wordt daar soms heftig op gereageerd. Als besturen van zowel de KV Drachten/Van der Wiel als de Stichting Korfbalaccommodatie Drachten willen wij wegblijven van dergelijke discussies en kiezen we ervoor zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen waarmee wij te maken hebben. Op deze manier is de kans dat we de komende periode ook in de zaal een normale competitie met publiek kunnen beleven zo groot mogelijk.

De belangrijkste richtlijnen (conform protocol NOC/NSF) voor binnensportaccommodaties op een rij:

  • Houd je aan de basismaatregelen (bij klachten thuisblijven, handen wassen, geen handen schudden, afstand houden waar dat kan, enz.)
  • Publiek én sporters vanaf 18 jaar dienen een CoronaToegangsBewijs (CTB) te tonen.
  • Ten aanzien van het gebruik van de horecavoorziening is vanaf 13 jaar een CTB nodig.
  • Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig zijn hoeven geen CTB te tonen voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainers, coaches, scheidsrechters, bardienst, onderhoudsmedewerkers, enz. Voor het betreden van de horecaruimte geldt (uitgezonderd de bardienst) dat wel een CTB getoond dient te worden. Ouders die als chauffeur meegaan naar uitwedstrijden worden in dit verband niet als vrijwilliger gezien en dienen een CTB te tonen als ze naar binnen willen.
  • De horecavoorziening sluit om uiterlijk 24.00 uur.
  • Er dient een controle op het CTB ingericht te zijn bij de ingang.

De afgelopen dagen is er veelvuldig overleg geweest binnen en tussen beide besturen om dit in te regelen op een wijze die haalbaar is binnen een vrijwilligersorganisatie als de onze. De fysieke aanpassingen in onze accommodatie zijn beperkt. Het horecadeel zal duidelijk gemarkeerd worden en de ventilatie wordt op een hogere stand gezet. We hebben grote tribunes en vragen een ieder dringend om ook op de tribunes zoveel mogelijk afstand te houden.

Van maandag- tot en met donderdagavond zijn de trainers ervoor verantwoordelijk dat elke aanwezige sporter in het bezit is van een CTB. De trainers worden hierover geïnformeerd door de CTZ. Op de vrijdagavond wordt een controle bij de voordeur ingericht, die door Drachtster Boys verzorgd zal worden.

Op zaterdagen zal KV Drachten / Van der Wiel de controle bij de ingang moeten invullen. Spelende leden vanaf de juniorenleeftijd zullen hiervoor worden ingeroosterd. Voor het topkorfbalweekend zal het bestuur dit rooster maken. Voor de zaterdagen daarna is Marja de Vries bereid gevonden dit rooster samen te stellen. Extra vrijwilligers om deze controles uit te voeren en daarmee het korfballen de komende tijd mogelijk te maken, zijn erg welkom. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we met korte shifts werken. Zij kunnen zich melden bij Marja op vrimbi@chello.nl. Er komt een instructie beschikbaar voor het uitvoeren van deze overigens zeer eenvoudige controles.

Het is best ingewikkeld als vrijwillige leden andere leden van de vereniging moeten controleren. Wij willen absoluut niet dat de controleurs in vervelende discussies raken en vragen een ieder dringend om de genomen maatregelen én dus ook de uitvoering daarvan te respecteren.

 

Sportieve groet,

Namens de besturen van KV Drachten/Van der Wiel en Stichting Korfbalaccommodatie Drachten,

Bart de Zee en Rudy Verwoert