Een veilig sportklimaat bij KV Drachten

Preventiebeleid KV Drachten

We vinden het enorm belangrijk dat de vereniging een veilige sociale omgeving voor kinderen, jongeren, oud-leden, trainers, coachen en begeleiders is. Om die reden hebben we gekeken of we een dergelijk klimaat vast kunnen leggen voor onze vrijwilligers die werken binnen de vereniging en met name met de jeugdleden. Bij alle activiteiten die de vrijwilligers uitvoeren, is het behouden van dit veilige klimaat het uitgangspunt.

We hebben dit vastgelegd op basis van de gedragsregels van het NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Je kunt met al je vragen bij ons terecht door te mailen naar vog@kvdrachten.nl