Onze bestuursleden

Bestuursleden van de vereniging

KV Drachten/Van der Wiel heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zes leden. Naast het bestuur functioneren 8 clusters, die elk een eigen uitvoerend takenpakket hebben.

Jenneken van der Mark

Voorzitter

jenneken.van.der.mark@kvdrachten.nl

Jenneken is contactpersoon voor algemene zaken en ledenzaken.

Claudia Mulder

Secretariaat

secretariaat@kvdrachten.nl

Claudia is contactpersoon voor algemene zaken, ledenzaken en de jeugdactiviteiten commissie.

Marcel de Jong

Financiën

penningmeester@kvdrachten.nl

Marcel is contactpersoon voor de kascommissie, actiecommissie, ledenadministratie en penningmeester.

Alle Broersma

TZ

alle.broersma@kvdrachten.nl

Alle is contactpersoon voor het wedstrijdsecretariaat, cluster technische zaken, scheidsrechters commissie en jurytafel.

Jaap Tilkema

Algemeen

jaap.tilkema@kvdrachten.nl

Jaap houdt zich bezig met het beleid rondom 'De Gelukkige Vereniging'.

Johan Schaafsma

Algemeen

johan.schaafsma@kvdrachten.nl