Accomodatie KV Drachten

Veld & Hal

KV Drachten/Van der Wiel beschikt sinds september 2008 over een eigen (multifunctionele) korfbalhal. Een lang gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan. Alle teams kunnen nu korfballen op één locatie. De hal biedt de vereniging ook volop kansen voor de toekomst. Op sportief gebied uiteraard, maar ook voor wat betreft ledenwerving, sponsoring en clubbinding.

Naast de korfbalvereniging maken ook andere (sport)verenigingen, organisaties en instellingen gebruik van de nieuwe hal. Eén van de grotere huurders is het Gomarus College. In de hal worden op doordeweekse dagen lessen lichamelijke opvoeding gegeven.

Naast de bouw van de hal is ook de bestaande accommodatie uitgebreid met extra kleedkamers en vergaderruimten. Sportkantine Us Fertier is volledig gerestyled. Met inbegrip van de in 2005 aangelegde kunstgrasvelden beschikt de vereniging nu over één van de meest moderne en complete korfbalaccommodaties in Nederland.

Route
De korfbalaccommodatie van onze vereniging is gevestigd op het Sportpark Sportlaan en is met auto en openbaar vervoer goed bereikbaar.

Adres
SNIJ Noord Hal Drachten en Kunstgrasvelden KV Drachten
Sportlaan 10,
9203 NV Drachten

Telefoon:
(0512) 521212

De SNIJ Noord Hal