Veilig sportklimaat!

Veilig sportklimaat

KV Drachten/Van der Wiel vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en hun trainers, coaches en begeleiders belangrijk. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers van 18 jaar en ouder die werken met jeugd. De code is gebaseerd op gedragsregels van NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport. Bij alle activiteiten die de vrijwilligers uitvoeren, vormen deze gedragsregels het uitgangspunt. Deze gedragscode hebben wij in een beleid gegoten, het preventiebeleid.

De documenten zijn te vinden op https://www.kvdrachten.nl/preventiebeleid-kvdrachten/ of via onderstaande linkjes:

Één van de vier pijlers uit het preventiebeleid is dat alle vrijwilligers (18+) die ‘werken’ met jeugdleden (bijv. trainers/coaches) een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De komende periode zullen deze vrijwilligers benaderd worden met het verzoek de VOG aan te vragen en in te leveren bij Marja de Vries. Omdat onze vereniging geregistreerd is bij Regeling Gratis VOG, een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justis (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie), zijn er geen kosten aan verbonden. Wij streven erna om voor de start van het zaalseizoen alles hiervoor te hebben afgerond.

Een andere pijler uit het preventiebeleid is het Vetrouwenscontactpersoon (VCP). Deze rol wordt al diverse jaren uitgevoerd door Anita Keuning. Haar contactgegevens zijn te vinden op de website en via het linkje hierboven.

Mocht je vragen hebben over het preventiebeleid neem dan contact op met Marja de Vries via vog@kvdrachten.nl.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur KV Drachten/Van der Wiel

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Mocht je vragen hebben over het preventiebeleid neem dan contact op met Marja de Vries via

vog@kvdrachten.nl