Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In het algemeen geldt dat voor publicatie van persoonsgegevens en foto’s waarop iemand herkenbaar is, toestemming nodig is van degene die op de foto staat of toestemming van diens ouder(s)/verzorger(s). Denk maar aan foto’s en filmpjes die tijdens feestavonden en andere gelegenheden worden gemaakt (wedstrijden vallen er niet onder). Deze worden vaak gedeeld op social media en de website. Vanaf nu is daar dus toestemming voor nodig van de mensen die op deze foto’s en/of filmpjes staan. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de vraag of je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Aan het begin van het nieuwe seizoen ontvangen jullie een formulier waarop jullie kunnen aangeven of je wel of niet toestemming geeft voor het gebruik en delen van je gegevens/portret.

Toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere personen foto’s maken tijdens activiteiten. KV Drachten/Van der Wiel is daar niet aansprakelijk voor.

De KV heeft een checklist gevolgd om te kunnen voldoen aan de AVG. Hieruit vloeit het bovengenoemde toestemmingsformulier voort, maar ook bijvoorbeeld een privacyverklaring op de website.

Klik hier voor de privacy verklaring van KV Drachten/Van der Wiel
Klik hier voor de AVG verklaring van KV Drachten/Van der Wiel

Wil je meer weten over hoe de KV om gaat met de AVG? Mail dan naar privacy@kvdrachten.nl