ALV

Op maandag 1 november staat er weer een fysieke ALV op het programma. Hierin praat het bestuur alle leden bij over de lopende zaken en gebeurtenissen in de afgelopen periode. De ALV start om 19:30 uur in Us Fertier.

Alle leden zijn weer welkom in onze kantine. Bij binnenkomst dien je een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs te kunnen tonen. Deze worden gescand bij de ingang. Zo kan de ALV veilig en als vanouds verlopen.

De agenda en notulen worden in de week van 18 oktober verspreid via een extra nieuwsbrief.