Aankondiging contributieverhoging 2023-2024

Aan alle ouders en leden van KV Drachten/Van der Wiel,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 juni 2023 is ingestemd met het voorstel van het bestuur om per 1 juli 2023 een contributieverhoging door te voeren. De contributie wordt elk jaar met de index van het gemiddelde prijspeil verhoogd. Voor komend seizoen is de verhoging 10% (gemiddelde stijging van de prijzen in 2022). De verhoging is noodzakelijk door een tekort in de begroting.

Daarnaast is besloten om geen onderscheid meer te maken tussen de contributie voor Kombi Fit +45 en een ondersteunend lid. Dat betekent dat voor de Kombi Fit +45 een extra verhoging van kracht is.

Concreet gelden vanaf 1 juli 2023 per maand de volgende bedragen:

Categorie Bedrag
Senioren € 30,15
Junioren € 23,70
Aspiranten € 17,50
Pupillen € 13,80
Kangoeroeklup € 3,65
Trainingslid € 13,25
Kombi Fit +45 € 9,70
Ondersteunend lid € 9,70

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur KV Drachten/Van der Wiel