Algemene ledenvergadering

 

Naar aanleiding van het het overlijden van ons erelid Lineke Bouw is de ALV vergadering van woensdagavond 29 November om 19:30 in ús Fertier uitgesteld. De nieuwe datum is woensdag 13 december 2023. Op deze woensdag praat het bestuur de leden bij over de lopende zaken en gebeurtenissen in de afgelopen periode. We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk leden komen, zodat iedereen zijn stem kan laten horen. Kun je helaas niet komen, meld je dan af via secretariaat@kvdrachten.nl.

De agenda en notulen zijn al in week 46 verspreid via de nieuwsbrief en zijn ook in de nieuwsbrief van week 48 mee gegaan.