ALV 10 juni

Belangrijke ALV 10 juni aanstaande

De zeer succesvolle verloting maakt het mogelijk dat we het komend jaar een aantal noodzakelijke investeringen in ons complex (veld, kantine en hal) kunnen doen én dat we door verduurzaming fors op onze lasten kunnen besparen. Een werkgroep met daarin bestuurders van zowel de stichting als de vereniging is bezig om hiervoor een stevig plan uit te werken. Vooral Jan Piepers heeft hier de afgelopen erg veel tijd aan besteed. We gaan er vanuit dat we dit plan kunnen presenteren op de ledenvergadering van 10 juni a.s.

Benieuwd naar dit plan, wees er dan 10 juni bij!