Popke de Haan

Popke de Haan, een bescheiden maar geweldig mens is afgelopen week van ons heen gegaan.

Op het moment dat Popke en Hieke een nieuwe stap in hun leven wilden maken door te verhuizen naar een zorgwoning op het erf van hun dochter, is Popke plotseling overleden.

Popke en Hieke mochten al sinds mensenheugenis tot trouwe volgers van KV Drachten/Van der Wiel worden gerekend. Ze hebben samen de vereniging in vele facetten ondersteund. Ze waren onafscheidelijk in wat ze deden en waar ze waren. Langs de lijn bij wedstrijden, in de verzorging, op ledenvergaderingen en op feesten en partijen.

Het hele gezin, Popke, Hieke, Janke en Douwe leefden zo binnen onze vereniging.

Het tekende de zorgzaamheid van Popke als hij aandacht had voor het wel en wee van vrijwel iedereen binnen de vereniging. Popke was niet wars van kritiek op de vereniging maar uitte deze altijd op zijn ingetogen en bescheiden wijze. Je kon er wat van leren.

Popke en Hieke zorgden in de het begin van de negentiger jaren al goed voor Harm Brander, een andere trouwe fan van ons eerste achttal. Harm werd gehaald en gebracht uit en naar Houtigehage. Z’n boterhammen waren gesmeerd voor een lange tocht met de bus naar bijvoorbeeld Allen Weerbaar in Amsterdam.

Popke en Hieke verzorgden daarnaast op de tribunes iedereen altijd met zuurtjes of iets anders. De zak met lekkers ging eindeloos rond en leek nooit leeg te raken.

Popke in het bijzonder had een voorliefde voor de jeugd. Hij bewoog zich graag tussen de jongelui en als er een feest was, had Hieke vaak moeite om hem mee te krijgen. Nog even praten, soms nog even een rondje en dan……. Ja, dan naar huis.

Legendarisch is zijn trainerschap van de A3. De mensen die toen deel uitmaakten van dat team spreken er nog steeds met weemoed over. In het seizoen 1996-1997 werden ze kampioen. Niet omdat het zulke geweldige korfballers waren maar omdat ze onder de écht bezielende leiding van Popke trainden en speelden. Hij smeedde een team van deze jongelui. Trainingskampen in de Pein bij hun woning, trainen en spelen was leuk en gezellig. Popke trainde deze groep omdat hij van deze groep mensen hield. Niks was hem te veel. Ze gingen voor hem door het vuur en hij voor hen. Heel bijzonder!

Voor al zijn verdiensten werd Popke in 2003 tot erelid van de vereniging benoemd. Welverdiend en onomstreden.

Op enig moment verhuisden richting de kinderen en kleinkinderen maar ook toen bleven de contacten bestaan, minder intens maar altijd gemeend belangstellend.

We hebben begrepen dat de gezondheid van Popke achteruit ging maar dat het zo ernstig was hadden we niet begrepen. Daarom was de schrik bij veel van onze leden ook zo groot.

Er rest ons niets anders dan een hele diepe buiging te maken en uit de grond van ons hart een dankjewel uit te spreken richting Popke.

Namens het bestuur en alle leden, oud leden en supporters van de KV Drachten/Van der Wiel wensen we Hieke, Janke en Douwe alle sterkte om dit enorme verlies te dragen.

 

Drachten, 15 januari 2023

 

Antje Jansma, Jaap Broersma