Arbitrageproof
Samen naar een veiliger sportklimaat waarin sportiviteit en respect bevorderd worden. Met dat doel trekken NOC*NSF en alle sportbonden samen op en dus doet ook de KNKV hier aan mee middels het Masterplan Arbitrage. Onderdeel hiervan is dat verenigingen moeten laten zien, dat ze actief bezig zijn binnen hun vereniging met arbitrage in alle facetten. Om dit te bewijzen moeten verenigingen arbitrage proof worden.

Wat betekent dit?
Wat houdt dit nou precies in: arbitrage proof worden. In één zin uitleggen is best wel lastig, dus proberen we het uit te leggen middels een aantal kernpunten:

Klimaat/Cultuur: Er moet een klimaat en cultuur ontstaan binnen de vereniging van respect naar de arbitrage toe. Een wedstrijd kan nooit gespeeld worden zonder arbiter en dus mogen we best laten merken dat we het waarderen dat de man of vrouw in het zwart er staat voor de teams.
Structuur: Er moet een structuur binnen de vereniging ontstaan, waarin het toegankelijk wordt voor spelers en belangstellenden om arbiter te worden. Denk hierbij aan het kostenloos volgen van opleidingen en cursussen.
Werving: Er moet een actief wervingsbeleid komen.
Begeleiding: Vanuit de vereniging moeten maatregelen genomen worden om arbiters en cursisten goed te begeleiden.
Ondersteuning: Landelijke arbiters worden bijgestaan door de bond, verenigingsscheidsrechters moeten ondersteund worden vanuit de vereniging.

Het spelregelbewijs:
Onderdeel van de bullit Klimaat/Cultuur is het behalen van het spelregelbewijs. De KNKV heeft besloten om ieder spelend lid van 15 jaar of ouder, verplicht te stellen om een spelregelbewijs te halen. Het idee hierachter is om meer kennis van de spelregels bij alle spelende leden, coaches en trainers te genereren, maar ook om de acceptatie naar de scheidsrechter te verhogen. Door actief met de spelregels en de wedstrijdsituaties bezig te zijn, kun je deze tijdens wedstrijden beter herkennen en zekerder worden in het nemen van beslissingen. Overigens mogen ook niet spelende leden hun spelregelbewijs halen, mits ze een bondsnummer hebben.

Hoe kan ik dit doen?:
Vanuit de TC, in samenwerking met de commissie Ledenzaken, worden een aantal spelregelavonden georganiseerd, waarbij de ervaren Alle Visser de avond leidt. Wil je het spelregelbewijs halen, dan moet je bij één van deze avonden aanwezig zijn. Na het volgen van de spelregelavond ontvang je inlog gegevens van de site www.Korfbalmasterz.nl. Op deze site kun je jouw kennis van de spelregels verbreden middels een groot aantal vragen en voorbeelden. Daarna kun je examen doen. Heb je voldoende vragen goed beantwoord, dan behaal je het spelregelbewijs.

Wanneer is de volgende spelregelavond:
Maandag 26 september 2016 om 19:30
Dinsdag 4 oktober 2016 om 19:30

Nb. Er wordt nog een nieuwe spelregelavond georganiseerd op een donderdagavond. Houdt de berichtgeving via de nieuwsbrief en de site goed in de gaten .

Mocht je vragen hebben? Laat het ons dan weten via ledenzaken@kvdrachten.nl.

Heel veel success!!!