Coronavirus update l + bericht van de voorzitter

- UPDATE KNKV -

Breedtekorfbal (zaal)
Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft. Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.

Wedstrijdkorfbal (zaal)
Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling - neemt het KNKV uiterlijk vrijdag 20 maart een besluit.

Veldcompetitie
Het KNKV heeft besloten alle duels in de (voorjaars-)veldcompetitie tot en met donderdag 16 april af te gelasten. Uiterlijk maandag 6 april aanstaande komt het KNKV met een besluit over de volledige veldcompetitie of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt. De voorbereidingen van de programmering van de veldcompetitie gaan vooralsnog in aangepaste vorm door. Hierover komt KNKV in de komende dagen met nadere informatie.

Hieronder nog een bericht van onze voorzitter names het bestuur:

“Beste, lieve allemaal,

De minister-president van Nederland heeft vanavond gesproken. De maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd, blijven van kracht, de tijd zal uitwijzen voor hoe lang.
In deze onzekere periode hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Om te zorgen voor elkaar, je geliefden, vrienden, buren. Met aandacht en zorg voor de kwetsbare groepen waar dit virus een verhoogd risico voor vormt.

De familie die KV Drachten/Van der Wiel is geeft ons als bestuur het vertrouwen dat we hier sterker uit komen. Wij houden een oogje voor elkaar in het zeil en zijn een steunpilaar voor velen. Want dat is nu belangrijk. Belangrijker dan de korfbalcompetitie.

Wij, als gezonde, sportieve korfballers kunnen veel betekenen voor mensen die het moeilijker hebben. Creatief als we zijn in ons samenspel bieden we op veel manieren hulp, troost, gezelschap. Mail bel of Skype eens met onze oudere leden; aandacht geven aan elkaar kan ook zonder elkaar daadwerkelijk te ontmoeten. Onze digitale middelen helpen ons hierbij. Dat is ook waar wij als KV Drachten/Van der Wiel voor staan.

Raadpleeg de website en de facebook of insta regelmatig voor updates vanuit de KV.
Ik wens iedereen veel wijsheid, vertrouwen en verbinding toe.

Namens het bestuur van KV Drachten/Van der Wiel,

Jon van Weperen”