Herstart jeugdtrainingen

We zijn druk bezig zijn met de voorbereidingen om de jeugdtrainingen met ingang van 5 mei te hervatten. Leidraad in deze plannen zijn de RIVM richtlijnen en de voorschriften die het bestuur van de KNKV heeft ontvangen. Daarnaast worden adviezen ingewonnen bij onze Corona coördinator Anita Keuning, werkzaam bij de GGD. De trainers zijn gelukkig bereid gevonden de trainingen te geven en we hopen dat het een succes wordt. Voorwaarde is wel dat iedereen zich aan de regels van zowel het KNKV als die van de RIVM houdt. Om hierop toe te zien zijn elke avond toezichthouders nodig en vrijwilligers die het materiaal willen ontsmetten na elke training. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Zou je willen helpen, mail dan naar ons secretariaat

Het trainingsrooster vind je nu op de roosterpagina

Nadere instructies volgen nog.