Coronavirus update ll

  • UPDATE KNKV - Het KNKV heeft besloten de besluitvorming over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal op te schorten tot (voorlopig) maandag 6 april, de (voorlopige) einddatum van de huidige kabinetsmaatregelen. In eerdere berichtgeving werd aangekondigd dat uiterlijk vrijdag 20 maart een mededeling zou volgen over de rangschikking en promotie- en degradatieregeling in het wedstrijdkorfbal, maar gezien de huidige complexe situatie met bijbehorende, elkaar snel opvolgende ontwikkelingen neemt het KNKV langer de tijd om richting volgend zaalseizoen tot een weloverwogen en voor alle partijen zo goed mogelijk besluit te komen. Ook de besluitvorming over de afwikkeling van de tweede helft van de veldcompetitie volgt (voorlopig) 6 april. Mochten de huidige...

Coronavirus update l + bericht van de voorzitter

Breedtekorfbal (zaal) Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft. Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld. Wedstrijdkorfbal (zaal) Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling - neemt het KNKV uiterlijk vrijdag 20 maart een besluit...

Corona update

Zojuist heeft onze premier Rutte een persconferentie gegeven waarin nieuwe maatregelen aangekondigd zijn. De maatregelen zoals die in Brabant reeds van kracht waren gelden nu voor heel Nederland.

Het bestuur van het KNKV heeft besloten alle competitiewedstrijden tot en met 31 maart 2020 op te schorten. Daarnaast adviseren zij alle bijeenkomsten en trainingen niet door te laten gaan. Het bestuur van KV Drachten/Van der Wiel volgt dit advies 1 op 1 op. Dat houdt in dat alle wedstrijden, trainingen en activiteiten eruit gaan. We cancelen alles tot 31 maart. Mocht er eerder een extra aanpassing komen op het beleid dan laten we dat uiteraard weten.

Wij verzoeken iedereen regelmatig de website of de Facebook pagina van KV Drachten/Van der Wiel te bezoeken om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Ook zal nieuws zodra mogelijk via de gebruikelijke app-groepen gecommuniceerd worden.

Op advies van het Oranjefonds gaat de klusdag in het kader van NL Doet op zaterdag 14 maart 2020 ook NIET door. Er komt een nieuwe datum.

Vijf jeugdspelers KV Drachten geselecteerd!

Voor 2020 zijn maar liefst vijf spelers van KV Drachten geselecteerd voor de vertegenwoordigende teams RTC De Wouden U15 en RTC Noord U17. Dit zegt veel over de kwaliteit van onze jeugd op dit moment en is voor ons als club tevens een bevestiging dat we de juiste richting kiezen wat betreft het jeugdbeleid. KV Drachten streeft ernaar een club te zijn waar iedereen zich kan ontwikkelen.

Via deze weg willen wij Noa Tilkema, Robert Leurink, Nils Postma (RTC Noord U17) en Meike Broersma en Carina Wiersma (RTC De Wouden U15) van harte feliciteren met de uitverkiezing.

CTZ KV Drachten

Coronavirus

De eerste corona besmetting in Friesland is een feit, wij als KV Drachten zullen de ontwikkelingen haarfijn in de gaten houden en we zullen de richtlijnen van het RIVM volgen.

Zoals het nu lijkt is er nog niet een dusdanige dreiging dat we wedstrijden of trainingen moeten annuleren. Wel roepen wij op om zelfs met lichte klachten thuis te blijven, geen handen meer te schudden onderling en met tegenstanders. Coaches en bestuursleden zullen hier op toezien en waar nodig mogen zij je naar huis sturen als ze het niet vertrouwen.

Wanneer er ontwikkelingen zijn die op ons van invloed zijn dan zullen wij deze ontwikkelen en mogelijke maatregelen melden via onze website.

Meer informatie over het coronavirus vind je op RIVM

Heb je dringende vragen dan kan je bij GGD Fryslan terecht. Ook is er een speciaal telefoonnummer: 088-22 99 222